Portfólio

PRE FIRMY

Pre firmy
 • Obchodne zručnosti – hard skills & soft skills
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti inak
 • Komunikácia v tíme, typológia zákazníkov, stanovovanie a dosahovanie cieľov, vodcovské/líderské zručnosti
 • Motivačné teambuildingy
 • Biznis mentoring
 • Biznis konzultácia v SMB segmente (rozkľúčovanie trhu, smerovanie potenciálu, tvorba stratégie)

PRE JEDNOTLIVCOV

Pre jednotlivcov
 • (Seba)prezentácia
 • Komunikačné zručnosti pre bežný život
 • Sila partnerského vzťahu
 • Tréning a mentoring osobnostného rozvoja
 • Nachádzanie svojho potenciálu
 • Osobný mentoring

O mne

Profilová fotografia

Volám sa Andrej Mažáry a som tréner a mentor pre osobnostný a pracovný rast. Pomáham jednotlivcom a aj tímom ukázať ich prednosti, na čom postavia ich úspech. Tiež cez osobnostné zrkadlá odhaliť nedostatky, pri ktorých odstránení prichádza príležitosť využitia plného potenciálu a dosahovania stanovených cieľov. Ako hlavný nastroj ktorý používam je Power Training, ktorému sa venujem od roku 2007.

Osobnému rastu sa venujem už osem rokov. Počas tých rokov som otestoval niekoľko filozofií a teórii. Vždy to začína a končí pri poznaní samého seba. Pri poznaní aj svojej „horšej“ stránky osobnosti, ktorá nie je veľmi tvorivá a pozitívna a ktorú väčšinou ľudia nechcú priznať. Učím ľudí ako zdravo komunikovať, ako vytvárať a zveľaďovať svoje vzťahy a ako chcieť od seba viac v živote.

Svoje profesionálne skúsenosti som získal počas niekoľkoročnej praxe obchodníka, teamleadra a sales trénera. V odvetví multi-level marketingu, online marketingu, direct marketingu a IT. Drvivá väčšina pravidiel sedí pre všetky tieto odvetvia. Zisťoval som a analyzoval ako pôsobí vnútrofiremné procesy a kultúra na výkonnosť pracovníkov. Rovnako to, čo majú v nie ideálnych podmienkach robiť vedúci tímov.

Inšpirácia

Partneri

Partneri